גם כתיבה נכונה ואסתטית היא סוג מסוים של שימושיות. אהוד קינן נותן שיעור קצר ובחינם:

כשאתם חושבים שצריך "מרכאות", סימן קריאה! או שלוש נקודות… כנראה שלא צריך.

כל מילה וכל סימן ניקוד בסלע.